vineri, 11 martie 2016

Concursul școlar regional interdisciplinar pentru elevi de gimnaziu - învățământ special WE LOVE ENGLISHRegulament de organizare a concursului
Concursul școlar regional interdisciplinar pentru elevi de gimnaziu - învățământ special WE LOVE ENGLISH doreşte transpunerea în lucrări artistico-plastice (desen/colaj) a cunoştinţelor de limbă engleză
acumulate de elevi cu CES integraţi în scoli speciale şi şcoli integratoare din judeţele Iaşi, Vaslui, Galaţi, Neamţ şi Bacău.
Concursul școlar regional interdisciplinar pentru elevi de gimnaziu - învățământ special WE LOVE ENGLISH va fi organizat pe niveluri de studiu diferite, astfel:

1.    Începători – anii I şi II de studiu
2.    Intermediari – anii III şi IV de studiu
3.    Avansaţi – anii V – VI de studiu
La concurs pot participa elevi cu CES din şcolile partenere în proiect, din clasele V-VIII, care vor trimite lucrări (desen/colaj) pe o temă la alegere, dintre următoarele:

Tematică – Celebrating Being Different
1.      Love and friendship
2.      My city
3.      Fantastic worlds
  1. Toys,  games and hobbies
  2. My family and my friends
  3. Seasons and weather
  4. Children and the environment
  5. Thoughts for a better world
2.      Descriere conținut lucrări:
Lucrările pot fi realizate pe hârtie/carton A4/A3 utilizând acuarele/tempera/carioci/ceracolor/ creioane colorate, la alegere și vor consta în desene/colaje în care elevii să transpună elemente a căror denumire o cunosc în engleză, în funcție de anul de studiu al limbii engleze, astfel:

 Începători  - Elevii vor scrie denumirea în engleză lângă fiecare element reprezentat în lucrare și se va avea în vedere să fie cât mai multe cuvinte în engleză, inclusiv adjective, verbe, pronume etc.

Intermediari - Elevii vor descrie în propoziţii elementele care apar în lucrare și se va avea în vedere exprimarea în limba engleză.

Avansați - Elevii vor realiza o scurtă creaţie literară/compunere în care să descrie lucrarea.

Notă: Creaţiile literare vor fi ataşate planşei principale şi vor respecta următoarele reguli:
-  tehnoredactat, format A4;
-  titlul se va scrie cu font Times New Roman, size 14, Bold, centrat;
-    pe rândul următor, se va specifica numele şi prenumele elevului, bold, dreapta, size 12 Normal;
-    sub nume: clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, size 12 Normal;
-    textul la 2 rânduri distanţă de titlu;
-     tehnoredactare text: Microsoft Office Word, font Times New Roman, size 12 Normal, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm;
Fiecare lucrare va fi etichetată pe față, în colţul din dreapta jos, astfel:

Tema:


Nivelul de studiu:


Pe dosul lucrării, în colţul din dreapta jos, se va atașa a doua etichetă, astfel:

Numele şi prenumele elevului:


Clasa:
Şcoala:

Localitatea și judeţul:
Numele cadrului didactic îndrumător:Important:
1)      Lucrările trebuie să reflecte potenţialul creativ al copiilor şi tematica!
2)      Vor fi descalificate:
·      lucrările în care se observă intervenţia adulţilor;
·      lucrările care sunt trimise în mod necorespunzător (fără fişă de înscriere, fără etichetă, după data limită etc.)
3)      Nu se percepe taxă de participare pentru elevi!
4)      Lucrările trimise nu vor fi restituite, organizatorilor cedându-li-se dreptul de a folosi imaginile lucrărilor și textele pentru publicitate și reclamă pentru concurs sau pentru publicarea lor în revista școlii.
5)      Nu se admit contestaţii.
6)      Expoziţia cu lucrările participanţilor va fi organizată în Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iaşi, conform calendarului de activităţi.
7)      La finalul concursului, pentru  fiecare nivel de studiu se vor acorda Premiile I, II, III; 1 Menţiune şi câte un Premiu special pentru originalitate şi creativitate.
8)      Toate cadrele didactice participante vor primi diplome de participare şi adeverinţe.
3.      Condiţii de participare:
·         La concurs pot participa elevi cu CES din şcolile partenere în proiect, din clasele V-VIII.
·         Elevii pot realiza lucrarea individual sau în echipă (maxim 2 elevi).
·         Un elev poate participa la concurs cu o singură lucrare individuală și o lucrare în echipă pentru fiecare secțiune.
·         Un cadru didactic poate înscrie maxim 5 elevi pe secţiune.
·         Taxa de înscriere este 5 lei pentru fiecare profesor participant, indiferent de numărul de elevi înscrişi.
·         Înscrierea în concurs se face prin completarea Fișei de înscriere (Anexa 1)
·         Lucrările vor fi trimise în plic format A4, alături de Fişa de înscriere (Anexa 1) și un plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător (pentru distribuirea diplomelor și adeverințelor) pe adresa:

Şcoala Gimnazială Specială „CONSTANTIN PĂUNESCU”
Iaşi, B-dul C.A. Rosetti nr. 11-15,
Cu menţiunea: Pentru Concursul școlar regional interdisciplinar pentru elevi de gimnaziu - învățământ special WE LOVE ENGLISH
Pentru prof. Leonte Alina sau prof. Paraschiv Cosmina

·           Vor fi evaluate doar lucrările care ajung în perioada 1 – 15 aprilie 2016 (12 aprilie data poştei)
Notă:
Cei care au posibilitatea pot să aducă lucrările direct la școală le vor lăsa la secretariat.

4.      Evaluarea:
Evaluarea se va realiza pe fiecare nivel de studiu (începători, intermediari, avansați) fără a se ține seama de tipul de deficiență. 
Echipa de jurizare a concursului este formată din 7 membri, profesori cu experiență în învățământul special și special integrat din școala implementatoare și reprezentanți ai partenerilor.
Se vor avea în vedere, drept criterii de evaluare:
v  conţinutul lucrării: cantitatea şi calitatea elementelor redate, acurateţea cuvintelor/propoziţiilor/creaţiei literare în limba engleză, utilizarea corectă a cuvintelor şi expresiilor în limba engleză
v  contribuţia individuală, originalitatea, creativitatea şi ingeniozitatea reliefate în lucrarea realizată
v  aspectul lucrării și închegarea compoziţiei
v  armonizarea dintre mesajul lucrării şi mijloacele artistice alese

Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu, IaşiDirector,

________________________
Prof. DĂNILĂ Sorin-Gabriel


 

Coordonatori,
_____________________________
Prof. LEONTE Alina Mihaela                     

_____________________________         
Prof. PARASCHIV Ileana Cosmina


Anexa 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
Concurs școlar regional  interdisciplinar
pentru elevi de gimnaziu - învățământ special
WE LOVE ENGLISH


Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
……………………………………………………………………………………………………...
Unitatea de învățământ:
……………………………………………………………………………………………………...
Adresa unităţii de învăţământ:
……………………………………………………………………………………………………...
Adresa de livrare a diplomelor:
……………………………………………………………………………………………………...
Telefon cadru didactic îndrumător 
……………………………………………………………………………………………………...
E-mail cadru didactic îndrumător
……………………………………………………………………………………………………...
Datele lucrărilor înscrise în concurs:
Nr. Crt.

Nume şi prenume elev


Nivel de studii

Clasa

Titlul lucrării
1.

2.

3.

4.

Data,                                                                                                              Semnătura,


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu