miercuri, 30 martie 2016

CIRCUITUL CAMPIONILORREGULAMENT DE ORGANIZARE
PROIECT JUDEȚEAN  ȘCOALA, A DOUA FAMILIE”

CONCURS ”CIRCUITUL CAMPIONILOR”
Ediţia I, 19 aprilie 2016, Iaşi 
-Denumire: ”Circuitul campionilor”- concurs de tip ”Treasure hunting” între echipe de elevi din școlile participante ;
Tipul:  participare directă, elevi din ciclul primar și gimnazial.
Participă:
echipaje formate din : cel puțin 1 profesor, 1-2 părinți/însoțitori, echipă de concurenți formată din 4 elevi cu CES sau 4 elevi, din care cel puțin 2 cu CES ;
-se vor asigura câte 2 elevi voluntari, din partea școlilor partenere, pentru organizarea stațiilor de lucru. 
-termen trimitere prin email de propuneri pentru stațiile de lucru (doar pentru școlile speciale partenere): 03.04.2016; fiecare profesor membru al echipei extinse de management de proiect va decide împreună cu grupul de elevi și va transmite, odată cu fișa de înscriere propuneri de 1-2 probe, cu descrierea aplicării lor și cu modele ale materialelor necesare, după caz- vezi Anexa 1 mai jos; 
-termen înscriere prin email echipe (instituție participantă: orice instituție de învățământ doritoare, care școlarizează elevi cu CES): 15.04.2016- vezi Anexa 2 mai jos;
-derulare: 19.04.2016, ora 09.30, la Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” -Iași;
Transmiterea documentelor până la termenul anunțat se va face pe email, la adresa de mai jos, după etapele: completare-semnare-ștampilare-scanare în PDF. Documentele în forma originală se vor depune la echipa organizatoare, în ziua de concurs.
Startul și sosirea echipelor se cronometrează. Echipele de elevi, supravegheate de însoțitori/ părinți, parcurg un circuit cu sarcini de echipă: desen, colaj, pliere, exerciții de motricitate, probe multisenzoriale, etc. În timpul derulării concursului, profesorii , cu sprijinul părinților/ însoțitorilor, vor asigura supravegherea atât pentru echipe, cât și pentru cei doi elevi voluntari.
Un juriu de părinți și profesori care nu au echipe în concurs va calcula timpul petrecut de fiecare echipă pentru realizarea circuitului. Se vor premia primele 3 echipe pentru fiecare ciclu de învățământ menționat.


Contact pentru informații și transmitere documente/propuneri:
 email elena.eigel@yahoo.com
 Anexa 1- 
Școala parteneră:
Propunere pentru probă în cadrul concursului ”Circuitul campionilor”
· Denumirea probei:
· Materiale necesare:( atașați modele, după caz)
· Durata estimată: (nu mai mult de 5 minute)
· Modul de realizare: (individual/ în echipă)
· Descrierea probei:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Profesor propunător: (nume, prenume, semnătură)
_______________________________________

 Anexa 2
PROIECT JUDEȚEAN  ȘCOALA, A DOUA FAMILIE”
CONCURS ”CIRCUITUL CAMPIONILOR”-
Ediţia I, aprilie-mai 2016, Iaşi 
FIȘA DE ÎNSCRIERE
Școala participantă:
Profesor –coordonator echipaj:
Ciclul :        primar ;     gimnazial;
Echipajul de elevi concurenți:
Nr
crt
Numele și prenumele
Clasa
CES- document justificativ
Semnătura părinților
Acord participare
Utilizare  fotografii
1.        

2.        

3.        

4.        

             
Echipa de elevi voluntari:
Nr. crt.
Numele și prenumele
Clasa
Semnătura părinților
Acord participare
Utilizare  fotografiiPărinți/ însoțitori, semnătura:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
(adăugați/ ștergeți rânduri după caz)

                                                               Director,______________________________ 
                        
Consilier educativ,     ____________________________

Profesor -coordonator echipaj,______________________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu