luni, 30 aprilie 2018

CONCURS DE AFIŞE - "ŞCOALA DIN INIMA MEA!"

Stimați parteneri din cadrul proiectului regional  ȘCOALA, A DOUA FAMILIE,
Avem deosebita onoare și bucurie de a vă invita la cea de-a III-a ediție a concursului de afișe Școala din inima mea” din cadrul proiectului regional ȘCOALA, A DOUA FAMILIE (CAER, 2018, poziția 1568). Totodată, avem rugămintea de a ne sprijini în popularizarea concursului în școlile/ instituțiile dumneavoastră, astfel încât să creștem împreună numărul beneficiarilor proiectului nostru.
Concursul se adresează elevilor cu CES din şcoli speciale, din centre de educație incluzivă și școli integratoare, clasele 0-XII, precum și cadrelor didactice îndrumătoare.părinților și voluntarilor care doresc să se implice.
Concursul implică două tipuri de participare
  1. Participare directă
Participanții (echipe de 4 membri care pot avea următoarea componență:  2-3  elevi cu CES și  1-2 elevi fără CES coordonați de părinți sau profesori sau 2-3 elevi cu CES și 1-2 voluntari sau 4 elevi cu CES ) se vor prezenta în data 30 mai 2018, ora 10:30, la Șc. C. Păunescu, Iași,  unde trebuie să realizeze, în decurs de 50 de minute, câte unafiș care să reflecte tema ”Şcoala din inima mea”, pe care îl vor prezenta apoi juriului în decurs de 3 minute.
 În alcătuirea afişului se poate evidenţia un motto, o poezie, o sintagmă care reprezintă şi promovează şcoala participantă şi valorile ei.
  Fiecare echipă poate realiza pentru concurs câte un singur afiș. Afișele pot conține colaje, compuneri, desene etc.
Lucrările pot fi realizate din hârtie colorată, creponată, material textil, sclipici, boabe de orez, grâu şi alte resurse şi tehnici aflate la îndemână. Fiecare echipaj are obligativitatea de a-și asigura materialele necesare realizării afișului.
  • Afișele/posterele vor fi realizate în format A3.
  • Data desfașurării concursului :  30 mai 2018, ora 10:30
  • Locul desfașurării concursului :  Școala Gimnazială Specială C. Păunescu, Iași
  •  Jurizarea:  30 mai 2018

  1. Participare indirectă
Participanții (echipe de 4 membri care pot avea următoarea componență:  2-3  elevi cu CES și  1-2 elevi fără CES coordonați de părinți sau profesori sau 2-3 elevi cu CES și 1-2 voluntari sau 4 elevi cu CES ) trebuie să trimită câte un afiș/poster care să reflecte tema ”Şcoala din inima mea”până pe data de 27 mai 2018 pe adresa Școlii Gimnaziale Speciale C. Păunescu Iași.  În alcătuirea afişului puteţi evidenţia un motto, o poezie, o sintagmă care reprezintă şi promovează şcoala dvs. şi valorile ei.
Perioada de înscriere pentru concurs este 20 aprilie-27 mai 2018,
În fișierele atașate se află regulamentul concursului, fișa de înscriere și afișul concursului.  


Vă mulțumim și așteptăm lucrările cu bucurie și interes!!!REGULAMENT DE ORGANIZARE
PROIECT JUDEȚEAN 
ȘCOALA, A DOUA FAMILIE
CONCURS DE AFIȘE
Ediţia III, aprilie- mai 2018, Iaşi 

Concursul se adresează:
elevilor cu și fără cerinţe educative speciale din unităţile de învăţământ special și special integrat din judeţul Iaşi;
- cadrelor didactice din învăţământul special și special integrat, primar, gimnazial şi preşcolar;  
-părinților elevilor participanți.
Concursul implică două tipuri de participare:
1.      Participare directă
Participanții (echipe de 4 membri care pot avea următoarea componență:  2-3  elevi cu CES și  1-2 elevi fără CES coordonați de părinți sau profesori sau 2-3 elevi cu CES și 1-2 voluntari sau 4 elevi cu CES ) se vor prezenta în data 30 mai 2018, ora 10:30, la Șc. Gimnazială Specială C. Păunescu, Iași,  unde trebuie să realizeze, în decurs de 50 de minute, câte un afiș care să reflecte tema ”Şcoala din inima mea”, pe care îl vor prezenta apoi juriului în decurs de 3 minute.
 În alcătuirea afişului se poate evidenţia un motto, o poezie, o sintagmă care reprezintă şi promovează şcoala participantă şi valorile ei.
  Fiecare echipă poate realiza pentru concurs câte un singur afiș. Afișele pot conține colaje, compuneri, desene etc.
Lucrările pot fi realizate din hârtie colorată, creponată, material textil, sclipici, boabe de orez, grâu şi alte resurse şi tehnici aflate la îndemână. Fiecare echipaj are obligativitatea de a-și asigura materialele necesare realizării afișului.
-          Afișele/posterele vor fi realizate în format A3.
-          Data desfașurării concursului :  30 mai 2018
-           Jurizarea:  30 mai 2018
2.      Participare indirectă
Participanții (echipe de 4 membri care pot avea următoarea componență:  2-3  elevi cu CES și  1-2 elevi fără CES coordonați de părinți sau profesori sau 2-3 elevi cu CES și 1-2 voluntari sau 4 elevi cu CES ) trebuie să trimită câte un afiș/poster care să reflecte tema ”Şcoala din inima mea”. În alcătuirea afişului puteţi evidenţia un motto, o poezie, o sintagmă care reprezintă şi promovează şcoala dvs. şi valorile ei.
  Fiecare echipă poate trimite pentru concurs câte un singur afiș. Afișele pot conține colaje, compuneri, desene etc.
Lucrările pot fi realizate din hârtie colorată, creponată, material textil, sclipici, boabe de orez, grâu şi alte resurse şi tehnici aflate la îndemână.
-          Afișele/posterele vor fi realizate în format A3.
-          Fiecare lucrare va fi etichetată pe spate, în colţul din dreapta jos, astfel:
Numele şi prenumele elevilor, clasa, CES: DA-NU; VOLUNTAR: DA-NU
1.
2.
3.
4.
Numele și prenumele părinților:

Şcoala:

Localitatea și judeţul:
Numele cadrului didactic îndrumător:

 Perioada de depunere a lucrărilor:  20 aprilie – 25 mai 2018
 Jurizarea:  30 mai 2018

IMPORTANT:
1)      Lucrările trebuie să reflecte potenţialul creativ al copiilor şi tematica centrală a concursului!
2)      VOR FI DESCALIFICATE:
·         lucrările în care se observă intervenţia preponderentă a adulţilor;
·         lucrările care sunt trimise în mod necorespunzător (neînsoțite de Fişa de înscriere completată, fără etichetă, după data limită etc.)
3)      Lucrările trimise/ realizate nu vor fi restituite, organizatorilor cedându-li-se dreptul de a folosi imaginile lucrărilor și textele pentru publicitate și reclamă pentru concurs/proiect sau pentru publicarea lor în revista școlii.
4)      Nu se admit contestaţii.
5)      Expoziţia cu lucrările participanţilor va fi organizată în Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iaşi, conform calendarului de activităţi.
6)      Pentru  fiecare nivel de studiu se vor acorda Premiile I, II, III și 1 Menţiune. Elevii vor primi diplome. Premiile vor însuma 25% din numărul de participanți pe fiecare categorie de concurs.
7)      Toate cadrele didactice participante, voluntarii și părinții vor primi diplome de participare şi adeverinţe.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
·         Înscrierea în concurs se face prin completarea și expedierea Fișei de înscriere (Anexa 1)
·         Lucrările vor fi trimise în colet/plic format A4, alături de Fişa de înscriere (Anexa 1), și un plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător (pentru distribuirea diplomelor și adeverințelor) pe adresa:

Şcoala Gimnazială Specială „CONSTANTIN PĂUNESCU”
Iaşi, B-dul C.A. Rosetti nr. 11-15,
Cu menţiunea: Pentru Proiectul Scoala, a doua familie
prof. Lavric Mariana

·         Vor fi evaluate doar lucrările care ajung în perioada 3 mai – 7 iunie 2018.
·         Notă: Cei care au posibilitatea pot să aducă lucrările direct la școală și le vor lăsa la secretariat.

Se vor avea în vedere, drept criterii de evaluare:
v  conţinutul lucrării și încadrarea în tema concursului
v  contribuţia individuală, originalitatea, creativitatea şi ingeniozitatea reliefate
v  aspectul lucrării și închegarea compoziţiei

Date de contact: 0755653261, 0752005197; email: comisia_calitate_sscp@yahoo.comAnexa 1
FIŞĂ  DE ÎNSCRIERE
CONCURS JUDEȚEAN
SCOALA, A DOUA FAMILIE

Ediţia a III-a,  mai-iunie 2018, Iaşi
SECȚIUNEA 1 - Concurs pentru elevi
Şcoala din inima mea!

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
……………………………………………………………………………………………………...
Unitatea de învățământ:
……………………………………………………………………………………………………...
Adresa unităţii de învăţământ:
……………………………………………………………………………………………………...
Adresa de livrare a diplomelor:
……………………………………………………………………………………………………...
Telefon cadru didactic îndrumător 
……………………………………………………………………………………………………...
E-mail cadru didactic îndrumător
……………………………………………………………………………………………………...
Modul de participare
Directă

Indirectă (Trimiterea lucrării)


Datele lucrărilor înscrise în concurs:
Nr. crt.

Nume şi prenume elevi


Clasa

Titlul lucrării
1.2.3.4.
Data,                                                                                                              Semnătura,


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu