luni, 4 aprilie 2016

Concurs de afişe Ediţia I, mai 2016, Iaşi


REGULAMENT DE ORGANIZARE
PROIECT JUDEȚEAN  ȘCOALA, A DOUA FAMILIE”

CONCURS DE AFIȘE

Ediţia I, mai 2016, Iaşi  


Concursul se adresează:
elevilor cu și fără cerinţe educative speciale din unităţile de învăţământ special și special integrat din judeţul Iaşi,
- cadrelor didactice din învăţământul special și special integrat, primar, gimnazial şi preşcolar;  
-părinților elevilor participanți
Participanții
(echipe de 4 membri care pot avea următoarea componență:  2-3  elevi cu CES și  1-2 elevi fără CES coordonați de părinți sau profesori sau 2-3 elevi cu CES și 1-2 voluntari sau 4 elevi cu CES) trebuie să trimită câte un afiș/poster care să reflecte tema ”Ce-mi place la școala mea”. Fiecare echipă poate trimite pentru concurs câte un singur afiș. Afișele pot conține colaje, compuneri, desene etc.
-          Afișele/posterele vor fi realizate în format A3.
-          Fiecare lucrare va fi etichetată pe spate, în colţul din dreapta jos, astfel:
Numele şi prenumele elevilor, clasa,CES: DA-NU; VOLUNTAR: DA-NU 
1.
2.
3.
4.
Numele și prenumele părinților:
Şcoala:

Localitatea și judeţul:
Numele cadrului didactic îndrumător:

  Perioada de depunere a lucrărilor:  15 Aprilie – 13 Mai 2016
 Jurizarea:  19 Mai 2016

IMPORTANT:
1) Lucrările trebuie să reflecte potenţialul creativ al copiilor şi tematica centrală a  concursului!
2)      VOR FI DESCALIFICATE:
·         lucrările în care se observă intervenţia preponderentă a adulţilor;
·   lucrările care sunt trimise în mod necorespunzător (neînsoțite de Fişa de înscriere completată, fără etichetă, după data limită etc.)
3)  Lucrările trimise nu vor fi restituite, organizatorilor cedându-li-se dreptul de a folosi imaginile lucrărilor și textele pentru publicitate și reclamă pentru concurs/proiect sau pentru publicarea lor în revista școlii.
4)      Nu se admit contestaţii.
5)  Expoziţia cu lucrările participanţilor va fi organizată în Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iaşi, conform calendarului de activităţi.
6)   Pentru  fiecare nivel de studiu se vor acorda Premiile I, II, III și 1 Menţiune. Elevii vor primi diplome. Premiile vor însuma 25% din numărul de participanți pe fiecare categorie de concurs.
7)     Toate cadrele didactice participante, voluntarii şi părinţii vor primi diplome de participare şi adeverinţe.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
·         Înscrierea în concurs se face prin completarea și expedierea Fișei de înscriere (Anexa 1)
·      Lucrările vor fi trimise în colet/plic format A4, alături de Fişa de înscriere (Anexa 1), și un plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător (pentru distribuirea diplomelor și adeverințelor) pe adresa:

Şcoala Gimnazială Specială „CONSTANTIN PĂUNESCU”
Iaşi, B-dul C.A. Rosetti nr. 11-15,
Cu menţiunea: Pentru Proiectul Scoala, a doua familie, prof. Drobotă Mariana-Milina

 ·         Vor fi evaluate doar lucrările care ajung în perioada 15 Aprilie – 13 Mai 2016.
·         Notă: Cei care au posibilitatea pot să aducă lucrările direct la școală și le vor lăsa la secretariat.

Se vor avea în vedere, drept criterii de evaluare:
v  conţinutul lucrării și încadrarea în tema concursului
v  contribuţia individuală, originalitatea, creativitatea şi ingeniozitatea reliefate
v  aspectul lucrării și închegarea compoziţiei
FIŞĂ  DE ÎNSCRIERE

CONCURS JUDEȚEAN,  SCOALA, A DOUA FAMILIE

Ediţia I,  mai 2016, Iaşi
Concurs de afișe


Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
…………………………………………………………………………………………………….
Unitatea de învățământ:
…………………………………………………………………………………………………….
Adresa unităţii de învăţământ:
…………………………………………………………………………………………………….
Adresa de livrare a diplomelor:
…………………………………………………………………………………………………….
Telefon cadru didactic îndrumător 
…………………………………………………………………………………………………….
E-mail cadru didactic îndrumător
…………………………………………………………………………………………………….
Datele lucrărilor înscrise în concurs:


Nr. crt.

Nume şi prenume elevi


Clasa

Titlul lucrării
1.2.3.4.
Data,                                                                                                              Semnătura,Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu