luni, 13 noiembrie 2017

SIMPOZION JUDETEANScoala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Iași”

Vă invită sa participați la SIMPOZIONUL


”Bune practici privind cultura calității
în învățământul special și special integrat


în cadrul proiectului județean ”ȘCOALA A DOUA FAMILIE”, 2017ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI – CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”
Iaşi, B-dul C.A.Rosetti nr. 11-15;  Tel. +4 0232 277269;  Fax +4 0232 277269;


FIŞA DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZIONUL  JUDEŢEAN
ŞCOALA, A DOUA FAMILIE

organizat de Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Iaşi
în parteneriat cu ISJ Iași

Participanţii sunt rugaţi să completeze corect Fişa de înscriere. Datele oferite se vor utiliza la redactarea diplomelor de participare la simpozion.

DENUMIREA LUCRĂRII
 ________________________________________________________________________________

SECŢIUNEA

A ”Bune practici în asigurarea calității în învățământul special și special integrat”

B “Provocări și perspective  în optimizarea calităţii în educație”

TELEFON PERSOANA DE CONTACT  (obligatoriu):  _______________________
E-MAIL PERSOANA DE CONTACT_____________________________________  

MIJLOACE NECESARE PREZENTĂRII ( calculator,  videoproiector, tablă interactivă, internet....)
OBSERVAŢII
Participare directa        DA                NU


 AUTOR(I) / MAX. 2 AUTORI
(NUME ŞI PRENUME, PROFESIE, INSTITUŢIE, SEMNĂTURA)
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________

Fişa de înscriere  se trimite la adresa de e-mail împreună cu rezumatul lucrării: comisia_caliate_sscp@yahoo.com  până la data de 10 decembrie 2017.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu