joi, 25 februarie 2016

Proiectul regional de folclor și tradiții ”Raze de lumină și har din inima mea către inima ta”

Proiectul regional de folclor și tradiții  ”Raze de lumină și har din inima mea către inima ta”
Ediţia II, martie 2016, Iaşi
Proiectul regional de folclor și tradiții  ”Raze de lumină și har din inima mea către inima ta”aprobat în CAEN/CAER 2016 se adresează elevilor cu CES din şcoli speciale, centre de educație incluzivă și școli integratoare din Regiunea Moldovei, clasele 0-XII dar și cadrelor didactice care lucrează cu aceștia și constă în organizarea unui concurs literar-artistic pe teme moral-religioase la care se estimează că vor participa elevi cu CES integrați în școli speciale, centre de educație incluzivă și/sau școli integratoare din județele Moldovei Iaşi, Vaslui, Bacău, Neamţ și Piatra-Neamț și a unei sesiuni de comunicări și referate pentru cadrele didactice.

Proiectul are ca temă centrală: SĂRBĂTORILE CREȘTINE ÎN FAMILIE ŞI COMUNITATE – INFLUENŢE EDUCATIVE DECISIVE ÎN CONSTRUIREA IDENTITĂŢII MORAL-RELIGIOASE va fi organizat pe 2 secțiuni:
1.      Concurs de creații literare, artistico-plastice și de abilitare manuală pentru elevi
2.      Sesiune de comunicări științifice și referate pentru cadre didactice

SECȚIUNEA 1 - Concurs pentru elevi de creații literare, artistico-plastice și de abilitare manuală pentru elevi  SĂRBĂTORILE CREȘTINE ÎN FAMILIE ŞI COMUNITATE
Sub-secţiuni:

a)      Artă plastică (pictură, desen) și abilitare manuală

Tematică
·         Sărbătorile de iarnă, prilej de bucurie duhovnicească
·         Sărbătoarea Floriilor
·         Învierea Domnului, obiceiuri pascale
·         Cinstind pe Sfântul Antim Ivireanul
·         Familia creștină
·         Biserica în sărbătoare
·         Școala în sărbătoare creștină

Condiții de prezentare a lucrărilor:
-          Lucrările de artă plastică (pictură și desen) vor fi realizate pe suport hârtie/carton/sticlă format A4 utilizând tehnici de lucru și materiale la alegere - acuarele/tempera/carioci/ceracolor/creioane colorate.
-          Fiecare lucrare va fi etichetată pe dos, în colţul din dreapta jos, astfel:
Numele şi prenumele elevului:
Clasa:
Şcoala:
Localitatea și judeţul:
Numele cadrului didactic îndrumător:

-          Lucrările de abilitare manuală (lucrări artistice din hârtie, obiecte decorative cusute/împletite sau orice alte obiecte handmade) pot fi obiecte realizate din hârtie/carton (origami, kirigami, quiling etc.), cusături pe carton/pânză, împletituri sau orice alte obiecte handmade etc.
-          Fiecare lucrare bidimensională va fi etichetată pe dos, în colţul din dreapta jos, astfel:

Numele şi prenumele elevului:
Clasa:
Şcoala:
Localitatea și judeţul:
Numele cadrului didactic îndrumător:
-          Fiecare lucrare tridimensională va avea atașată o etichetă similară, poziționată astfel încât să se poată asigura confidențialitatea datelor în momentul jurizării.
b)     compoziție literar-religioasă (povestiri, poezii, eseuri etc.)
Tematică:
·         Sărbătorile în familia mea
·         Bucuria Învierii
·         Călătorind cu Dumnezeu

Condiții de prezentare a lucrărilor:
-          Lucrările vor fi scrise de către elevi, de mână (nu se acceptă lucrări tehnoredactate, decât în situația copiilor a căror dizabilitate îi împiedică să scrie de mână)
-          Lucrările vor avea maxim 2 pagini A4.
-          Fiecare lucrare va fi etichetată pe dosul ultimei pagini, în colţul din dreapta jos, astfel:

Numele şi prenumele elevului:
Clasa:
Şcoala:
Localitatea și judeţul:
Numele cadrului didactic îndrumător:

            IMPORTANT:
1)      Lucrările trebuie să reflecte potenţialul creativ al copiilor şi tematica centrală a concursului!
2)      VOR FI DESCALIFICATE:
·      lucrările în care se observă intervenţia adulţilor;
·      lucrările care sunt trimise în mod necorespunzător (neînsoțite de Fişa de înscriere completată, fără etichetă, fără dovada achitării taxei de participare, după data limită etc.)
3)      Nu se percepe taxă de participare pentru elevi!
4)      Lucrările trimise nu vor fi restituite, organizatorilor cedându-li-se dreptul de a folosi imaginile lucrărilor și textele pentru publicitate și reclamă pentru concurs/proiect sau pentru publicarea lor în revista școlii.
5)      Nu se admit contestaţii.
6)      Expoziţia cu lucrările participanţilor va fi organizată în Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iaşi, conform calendarului de activităţi.
7)      Pentru  fiecare nivel de studiu se vor acorda Premiile I, II, III și 1 Menţiune. Elevii vor primi diplome.
8)      Toate cadrele didactice participante vor primi diplome de participare şi adeverinţe.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
·         La concurs pot participa elevi cu CES din şcoli speciale, centre de educație incluzivă și școli integratoare din Regiunea Moldovei, clasele 0-XII.
·         Elevii vor realiza lucrarea individual.
·         Un elev poate participa la concurs cu o singură lucrare individuală pentru fiecare sub-secțiune.
·         Un cadru didactic poate înscrie în concurs maxim 3 elevi.
·         Înscrierea în concurs se face prin completarea și expedierea Fișei de înscriere (Anexa 1)
·         Lucrările vor fi trimise în colet/plic format A4, alături de Fişa de înscriere (Anexa 1), dovada achitării taxei de participare și un plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător (pentru distribuirea diplomelor și adeverințelor) pe adresa:

Şcoala Gimnazială Specială „CONSTANTIN PĂUNESCU”
Iaşi, B-dul C.A. Rosetti nr. 11-15,
Cu menţiunea: Pentru Proiectul Raze de lumină și har din inima mea către inima ta Secțiunea I – Concurs pentru elevi
prof. Mocanu Bogdan - Andrei
·         Vor fi evaluate doar lucrările care ajung în perioada 1 - 25 martie 2016 (25 martie 2016 data poştei).
Notă:            Cei care au posibilitatea pot să aducă lucrările direct la școală și le vor lăsa la secretariatul școlii organizatoare cu mențiunea pentru Proiectul ”Raze de lumină şi har din inima mea către inima ta”
  EVALUAREA:
Evaluarea se va realiza pe fiecare nivel de studiu. 
Juriul de la fiecare secțiune este format din 3 membri, profesori cu experiență în învățământul special și special integrat din școala implementatoare și reprezentanți ai partenerilor.

Se vor avea în vedere, drept criterii de evaluare:
v  conţinutul lucrării și încadrarea în tema concursului
v  contribuţia individuală, originalitatea, creativitatea şi ingeniozitatea reliefate
v  aspectul lucrării și închegarea compoziţiei
v  armonizarea dintre mesajul lucrării şi mijloacele artistice alese.
Nu vor fi jurizate lucrările care nu respectă tema, lucrările la care se observă intervenția adulților și cele care ajung după data limită de primire sau la care nu se face dovada achitării taxei de concurs!
SECȚIUNEA 2 - Sesiune de referate și comunicări științifice pentru profesori pe tema INFLUENŢE EDUCATIVE DECISIVE ÎN CONSTRUIREA IDENTITĂTĂŢII MORAL-RELIGIOASE
Domenii de abordare:
·         Teologie - tematică:
        Educaţia religioasă – factor important în formarea tinerilor
        Influența pozitivă a educației religioase
        Provocările educației religioase  din trecut și până astăzi
·         Psihologie - tematică:
        Suportul parental în construirea identității psihologice si religioase (stiluri parentale, etapele dezvoltării psihologice ale copilului)
        Rolul părinților în dezvoltarea cognitiv-afectivă a copiilor
        Influența stilurilor parentale asupra educației
·         Proiecte educaționale - tematică
        Educaţia moral-religioasă privită interdisciplinar şi transdisciplinar în contextul curricular.
Condiții de redactare a lucrărilor:
Ø  Fiecare lucrare va avea maxim 3(trei) pagini format A4.
Ø  Lucrarea va fi scrisă în Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de literă 12, tehnoredactată la un rând, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat. 
Ø  La două rânduri de titlu se va scrie autorul şi unitatea de învăţământ (Times New Roman 12 Bold). Se va preciza de către autor domeniul de abordare a temei propuse.
Ø  La două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Times New Roman 12).
Ø  O lucrare va avea maxim 2 autori.
Ø  Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad ridicat de interes pentru grupul ţintă, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
Ø  Fiecare lucrare va fi însoţită de o bibliografie.
Ø  Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice și care nu respectă tematica.
Ø  Fiecare lucrare a profesorilor va fi listată pe hârtie și inscripționată pe un CD.
   Toate lucrările științifice vor fi cuprinse într-un volum înscris cu ISBN.
Comisia responsabilă cu sesiunea II verifică toate lucrările şi îşi rezervă dreptul de a respinge acele lucrări care nu îndeplinesc condiţiile impuse de organizatori.
Lucrările vor fi trimise listat și pe CD în plic format A4, alături de Fişa de înscriere (Anexa 2), dovada achitării taxei de participare și un plic A4 autoadresat şi timbrat corespunzător (pentru  distribuirea adeverințelor) pe adresa:
Şcoala Gimnazială Specială „CONSTANTIN PĂUNESCU”
Iaşi, B-dul C.A. Rosetti nr. 11-15,
Cu menţiunea: Pentru Proiectul Raze de lumină și har din inima mea către inima ta Secțiunea II – Sesiune de comunicări științifice și referate pentru profesori
În atenția: prof. Mocanu Bogdan – Andrei
·         Vor fi evaluate doar lucrările care ajung până pe 25 martie 2016 (data poştei).
Notă: Cei care au posibilitatea pot să aducă lucrările direct la școală și le vor lăsa la secretariat. Fiecare cadru didactic va pune şi un plic A4 autoadresat şi timbrat în corespunzător pentru expedierea adeverințelor/volumului/CD.    

Anexa 1
FIŞĂ  DE ÎNSCRIERE
CONCURS JUDEȚEAN REGIONAL DE FOLCLOR ȘI TRADIȚII
Raze de lumină şi har din inima mea către inima ta
Ediţia II, martie 2016, Iaşi
SECȚIUNEA 1 - Concurs pentru elevi


Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
……………………………………………………………………………………………………...
Unitatea de învățământ:
……………………………………………………………………………………………………...
Adresa unităţii de învăţământ:
……………………………………………………………………………………………………...
Adresa de livrare a diplomelor:
……………………………………………………………………………………………………...
Telefon cadru didactic îndrumător 
……………………………………………………………………………………………………...
E-mail cadru didactic îndrumător
……………………………………………………………………………………………………...
Datele lucrărilor înscrise în concurs:
Nr. crt.

Nume şi prenume elev


Clasa

Sub-secțiunea

Titlul lucrării
1.

2.

3.Data,                                                                                                              Semnătura,
Anexa 2
FIŞĂ  DE ÎNSCRIERE
PROIECT JUDEȚEAN REGIONAL DE FOLCLOR ȘI TRADIȚII
Raze de lumină şi har din inima mea către inima ta
Ediţia II, martie 2016, Iaşi
SECȚIUNEA 2 – Comunicări științifice și referate pentru profesori


Numele şi prenumele autor/autori:
……………………………………………………………………………………………………...
Unitatea de învățământ:
……………………………………………………………………………………………………...
Adresa unităţii de învăţământ:
……………………………………………………………………………………………………...
Adresa de livrare a adeverinței/adeverințelor:
……………………………………………………………………………………………………...
Posibilitate de contact:
Telefon ..…………………………………………………………………………………………...
E-mail ……………………………………………………………………………………………...
Titlul lucrării științifice
…………………………………………………………………………..................


Domeniul:
-Psihologie
-Teologie
-Proiecte educaționale

Data,                                                                                                              Semnătura,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu