joi, 21 septembrie 2017

Concursul ”Circuitul campionilor”- 2017


CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE A EDUCAȚIEI, PE 5 OCTOMBRIE 2017 VĂ INVITĂM LA EDIȚIA A II-A A CONCURSULUI ”CIRCUITUL CAMPIONILOR”:
PROIECTUL JUDEȚEAN 
 ȘCOALA, A DOUA FAMILIE”REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE 
AL
CONCURSULUI 
”CIRCUITUL CAMPIONILOR”
Ediţia a II-a, 
5 OCTOMBRIE 2017, Iaşi 
-Denumire: ”Circuitul campionilor”- concurs de tip ”Treasure hunting” între echipe de elevi din școlile participante ;
Tipul:  participare directă, elevi din ciclul primar și gimnazial.
Participă:

  • echipaje formate din :
-echipă de concurenți formată din 4 elevi cu CES sau 4 elevi, din care cel puțin 2 cu CES- toți elevii din echipaj să fie din același ciclu de învățământ; 
-cel puțin 1 profesor, 
-1-2 părinți/însoțitori,  ;

  • Se vor asigura de asemeni, după posibilități, câte 1-2 elevi voluntari, din partea școlilor participante, pentru organizarea stațiilor de lucru; aceștia pot fi și de la nivel liceal. 
Termen trimitere prin email de propuneri pentru stațiile de lucru (probe de concurs): 30.09.2017;- fiecare profesor poate să decidă, împreună cu grupul de elevi și să transmite, odată cu fișa de înscriere, propuneri de 1-2 probe, cu descrierea aplicării lor și cu modele ale materialelor necesare, după caz- vezi Anexa 1 mai jos; 
-Termenul de înscriere prin email a echipelor (instituție participantă: orice instituție de învățământ doritoare, care școlarizează elevi cu CES în ciclul primar sau gimnazial): 02.10.2017- vezi Anexa 2 mai jos.
-Derulare: 5 octombrie 2017, ora 09.30, la Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” -Iași, ca parte din manifestările dedicate Zilei Internaționale a Educației 2017.
Transmiterea documentelor până la termenul anunțat, ca și solicitarea de clarificări și infirmații se vor face pe email, la adresa elena.eigel@yahoo.com . Documentele se vor transmite pe adresa menționată și în termenele precizate, după etapele: completare-semnare-ștampilare-scanare în PDF. Documentele în forma originală se vor depune la echipa organizatoare, în ziua de concurs.
Startul și sosirea echipelor se cronometrează. Echipele de elevi, supravegheate de însoțitori/ părinți, parcurg un circuit cu sarcini de echipă: desen, colaj, pliere, exerciții de motricitate, probe multisenzoriale, etc. În timpul derulării concursului, profesorii , cu sprijinul părinților/ însoțitorilor, vor asigura supravegherea atât pentru echipe, cât și pentru cei doi elevi voluntari.
Un juriu de părinți și profesori care nu au echipe în concurs va calcula timpul petrecut de fiecare echipă pentru realizarea circuitului. Se vor premia primele 3 echipe pentru fiecare ciclu de învățământ menționat.


Contact pentru informații și transmiterea în format electronic a formularelor de participare pentru doritori, a documentelor de înscriere și a propunerilor:
 email elena.eigel@yahoo.com
 COMPLETAȚI, ÎNREGISTRAȚI, SEMNAȚI, ȘTAMPILAȚI, SCANAȚI și trimiteți prin email la elena.eigel@yahoo.com până pe  02.10.2017 ANEXELE, DUPĂ CAZ:

 Anexa 1 (completarea este opțională, la alegerea cadrului didactic)

PROIECT JUDEȚEAN  “ȘCOALA, A DOUA FAMILIE”
CONCURS ”CIRCUITUL CAMPIONILOR”
Ediţia a II-a, 5 OCTOMBRIE 2017, Iaşi

Profesor propunător:
Specialitatea:
Școala:

Propunere pentru probă în cadrul concursului ”Circuitul campionilor”
(completați căte o fișă pentru fiecare propunere, proba trebuie să poată fi realizată de copii indiferent de vârstă și de tipul dizabilității)
· Denumirea probei:
· Materiale necesare:( atașați modele, schițe, detalii după caz)
· Durata estimată: (nu mai mult de 5 minute)
· Modul de realizare: (individual/ în echipă)
· Descrierea probei:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Profesor propunător: (semnătură)
_______________________________________
Anexa 2- obligatorie pentru echipele de participanți

PROIECT JUDEȚEAN  “ȘCOALA, A DOUA FAMILIE”
CONCURS ”CIRCUITUL CAMPIONILOR”
Ediţia a II-a, 5 OCTOMBRIE 2017 , Iaşi


FIȘA DE ÎNSCRIERE

Școala participantă:
Profesor –coordonator echipaj:
Ciclul :    ⏯      primar ; ⏮        gimnazial;

Echipajul de elevi concurenți:
Nr crt
Numele și prenumele
Clasa
CES- document justificativ
Semnătura părinților
Acord
participare
Utilizare
fotografii
.       

.       

.       

.       

            
Echipa de  voluntari (adăugați/ ștergeți rânduri după caz):
Nr. crt.
Numele și prenumele
Clasa/Anul, instituția
Semnătura părinților (pentru minori)/Semnătura participanților majori
Acord participare
Utilizare  fotografii
Părinți/ însoțitori, semnătura:
1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.__________________________________________________________
(adăugați/ ștergeți rânduri după caz)

                                                               Director,______________________________
                   

   
Consilier educativ,     ____________________________

Profesor -coordonator echipaj,______________________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu