vineri, 10 martie 2017

”Raze de lumină şi har din inima mea către inima ta” - PROIECT REGIONAL cu participare NAŢIONALĂ


                                       Comunicat de presă

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ”CONSTANTIN PĂUNESCU” IAȘI  în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Asociaţia PRORELIS Iaşi, Parohia „Schimbarea la faţă” Cucuteni-Leţcani, Iaşi, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti- Vaslui, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „C. Pufan”- Vaslui, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Al. Roşca”- Piatra Neamţ, Grădiniţa Specială Fălticeni, jud. Suceava, Şcoala Gimnazială Specială”Maria Montessori” Bacău, Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi, jud. Botoşani, Liceul Special Moldova Târgu Frumos, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi, anunţă lansarea proiectuluiRaze de lumină şi har din inima mea către inima ta - PROIECT  REGIONAL cu participare NAŢIONALĂ, poziţia, 564,  Ediţia III.

Proiectul regional de folclor și tradiții  ”Raze de lumină și har din inima mea către inima ta”  se va desfășura în perioada   ianuarie – iunie 2017 și se adresează elevilor cu CES ai claselor 0-XII, din şcoli speciale, centre de educație incluzivă și școli integratoare din Regiunea Moldovei, și cadrelor didactice care lucrează cu aceștia.

Proiectul cuprinde două secțiuni:
SECȚIUNEA 1 -Concurs pentru elevi de creații literare, artistico-plastice și de abilitare manuală pentru elevi  TRADIȚIILE CREȘTINE ÎN SUFLET DE COPIL constă în organizarea unui concurs literar-artistic pe teme moral-religioase
SECȚIUNEA 2 - Sesiune de referate și comunicări științifice pentru profesori pe tema MODALITĂȚI DE STIMULARE A DEZVOLTĂRII MORAL-AFECTIVE LA ELEVII CU C.E.S.
Promotorii proiectului își propune promovarea valorilor moral religioase; identificarea unor modalități de facilitare/încurajare a dezvoltării moral afective la elevii cu CES, valorificarea competențelor dobândite de elevi cu cerințe educaționale speciale și valorificarea experiențelor școlilor participante în activitățile educative destinate elevilor cu CES în realizarea unui ghid cu lucrările participante la sesiunea de comunicări și referate.
Grupul țintă a proiectului va fi reprezentat de cel puțin 250 de elevi cu CES integrați în școli speciale, centre de educație incluzivă și/sau școli integratoare; 50 de cadre didactice din scolile speciale, integratoare, centre de educatie incluziva din județele Moldovei, participanți direcți sau voluntari;
Echipa de proiect: prof. Sorin Dănilă, prof. Mariana Pop, prof. Monica Macovei, prof. Andrei Mocanu

Pentru informații suplimentare cu privire la acest proiect, vă rugăm să ne contactați la tel. 0766 720 534,   prof. Mocanu Andrei și  0745 011 087, prof. Monica Macovei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu