marți, 15 noiembrie 2016

Simpozionul Județean: “Bune practici privind cultura calităţii în învățământul special și special integrat”.

INFORMARE
 
Scoala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Iași în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret”Iasi, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi, Şcoala Gimnazială Specială Pașcani, Liceul Tehnologic Special „Trinitas” Târgu Frumos, Liceul Special Moldova Târgu Frumos vă învită să participați la Simpozionul Județean: Bune practici privind cultura calităţii în învățământul special și special integrat”.
Simpozionul își propune promovarea modelelor de bună practică, a valențelor învăţământului special şi special integrat, ca sursă, resursă și motivație în demersurile privind asigurarea calităţii în educație.

Simpozionul este parte din proiectul CAEJ ”Scoala, a doua familie” și se înscrie în cadrul manifestărilor dedicate ”Zilelor învățământului special și special integrat iesean”, editia a IV-a.

Manifestarea se adresează tuturor profesorilor din învățământul special și special integrat si se va desfasura in data de 15 decembrie 2016, la CCD Iasi.


Informatii despre acest eveniment găsiți în atasament, pe https://www.facebook.com/Scoala-a-doua-familie-1684507108492820/ sau pe  http://www.scoalaspecialaiasi.ro/Vă rugăm pe această cale să ne sprijiniți în popularizarea simpozionului în rândul profesorilor din cadrul unităților de învațământ.
 
Vă mulțumim anticipat pentru susținere! 


REGULAMENT
DE ORGANIZARE A  SIMPOZIONULUI JUDEŢEAN

Bune practici privind
cultura calităţii în învățământul
special și special integrat”SIMPOZIONUL ESTE ORGANIZAT ÎN CADRUL
PROIECTULUI JUDEŢEAN
„ŞCOALA, A DOUA FAMILIE”


Instituţia organizatoare:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU” IAŞI
Adresa: B-dul C.A.Rosetti nr. 11-15;
Telefon: 0232 277269; Fax: 0232 277269;

SIMPOZIONUL JUDEŢEAN             

Bune practici privind cultura calităţii în învățământul special și special integrat”
Parteneri în cadrul proiectului:
    ISJ IAȘI
    CCD IAŞI
    CJRAE IAŞI
    Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi
    Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi
    Şcoala Gimnazială Specială Pașcani
    Liceul Tehnologic Special „Trinitas” Târgu Frumos
    Liceul Special Moldova Târgu Frumos

Argument
            Asigurarea calității în educație este un deziderat al școlii moderne și acest lucru nu se poate realiza fără implicarea tuturor factorilor: școală-familie-societate/comunitate.
A asigura calitatea educaţiei, înseamnă a avea capacitatea de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale si europene. Acest proces complex presupune o bună planificare şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, monitorizarea, autoevaluarea si evaluarea rezultatelor și îmbunătățirea lor permanentă .
 Scop: Promovarea modelelor de bună practică, a valențelor învăţământului special şi special integrat ca sursă, resursă și motivație în demersurile privind asigurarea calităţii în învățământul preuniversitar
Obiective specifice:
    Schimbul de bune practici referitoare la calitate în învățământul special și special integrat ;
    Promovarea activităţii de cooperare între instituţii de învăţământ;
    Cunoașterea factorilor interni și externi care influențează calitatea în instituția școlară;
    Cunoașterea și aplicarea principiilor si elementelor fundamentale ale managementului calității;
    Ințelegerea culturii organizaționale în raport cu calitatea ;
    Formarea unor sisteme de management al calității obiective, flexibile, deschise modernizării;
    Promovarea unui management al resurselor axat pe eficientă, competenţă şi valori democratice;
    Asigurarea calităţii la nivelul procesului de instrucţie şi educaţie, al serviciilor educaţionale; 
    Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor și a dinamicii pieţei muncii.

Locul de desfăşurare a activităţii:  CCD IAŞI

Grup ţintă: Simpozionul ştiinţific se adresează cadrelor didactice din învățământul special și special integrat sau care sunt interesate de tematica propusă;


Rezultate:
ü  Valorizarea şi valorificarea experienţelor didactice deosebite ale cadrelor didactice din diverse sisteme de învăţământ din Europa;
ü  Realizarea unui CD cu ISBN care va cuprinde toate materialele prezentate în cadrul simpozionului;
ü  Selectarea metodelor cu grad înalt de aplicabilitate și originalitate pentru realizarea unui kit de formare în bune practici.

Activităţi de promovare, diseminare, mediatizare:
ü  Activităţile simpozionului vor fi mediatizate şi diseminate pe site-ul şcolii, pagina de facebook a proiectului, pe platforme şi site-uri din domeniul educaţiei.
ü  De asemenea, activităţile simpozionului vor fi mediatizate prin intermediul mass-media.
ü  Mediatizarea şi diseminarea activităţilor simpozionului vor fi realizate şi de către echipa de coordonare a proiectului prin toate mijloacele de informare.

Programul Simpozionului:
Perioada de desfăşurare: 15 decembrie 2016,  interval orar 9.00-16.00
Locaţia: CCD Iaşi
Secţiuni:
-sectiunea: A ”Bune practici în asigurarea calității în învățământul special și special integrat” şi
-sectiunea: B “Utilizarea parteneriatului educaţional în optimizarea calităţii în educație”

Responsabili:
Comitetul de organizare reprezentat prin:
-       Coordonatori proiect : Prof. Eigel Elena, Prof. Drobota Mariana Milina
-       Echipa de  proiect : Prof. Sava Simona,  Prof. Lavric Mariana, Prof. Nistor Laura         

Regulament
1. Înscrierea participanţilor:
ü  se va realiza pe baza unui formular de înscriere (Anexă)
ü  formularul de înscriere și rezumatul lucrării se vor trimite până la data de 4 decembrie 2016 la adresa: comisia_calitate_sscp@yahoo.com.; forma integrală a lucrării se va trimite până la data de 8 decembrie 2016, pe aceeasi adresă de email.
ü vă rugăm să precizaţi în e-mail, adresa de corespondenţă, inclusiv codul poştal;
ü  în cazul a doi autori, se va specifica adresa unde vor fi expediate diplomele;
ü  participanţii a căror prezentare necesită materiale suport (flipchart, videoproiector) sunt rugaţi să precizeze acest aspect în formularul de înscriere.
Notă: Lucrările trimise după data de 8 decembrie 2016, nu vor fi luate în considerare pentru publicare.

2. Recomandări privind redactarea lucrărilor: Trimiterea lucrărilor se va face până pe data de, în format electronic la adresa comisia_calitate_sscp@yahoo.com
CONDITII DE TEHNOREDACTARE:
Important:
ü   lucrarile vor conține diacritice, semnele ortografice.
ü  se va  specifica la denumirea fișierului numele realizatorului.
ü  lucrările vor fi tehnoredactate în limba română. 

ü  lucrările vor fi redactate în format electronic, folosind un editor de text, de tip Microsoft Office Word, pe pagină A4, 2 cu contur general, font Times New Roman, corp de literă 12, la un rând şi jumatate;
ü  titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat;
ü  la două rânduri de titlu se vor scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12);
ü  la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12);
ü  lungimea textului va fi de 2-4 pagini, format A4;
ü  conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor;
ü  bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina;
ü  se admit maximum 2 autori pentru o lucrare (se vor acorda două diplome de participare şi un singur CD);
ü  prezentările directe power point sau video nu vor depăşi durata de 5 minute;
ü  responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine exclusiv participanţilor.
Notă:
ü  Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă normele de tehnoredactare de mai sus şi legea drepturilor de autor.
ü  Participanţii sunt rugaţi să completeze corect Fişa de înscriere. Datele oferite se vor utiliza la redactarea diplomelor de premiere sau de participare la simpozion.

3. Fară taxa de participare:
ü  Se acceptă participare directă sau indirectă, conform specificaţiilor din fişa de înscriere;
ü Toate lucrările participante la simpozion vor fi editate intr-un CD cu ISBN, pe care totiparticipanţii îl vor primi împreună cu diploma de participare.

Regulamentul de participare:

1.      Sesiune de referate şi comunicări științifice ale cadrelor didactice (SIMPOZION JUDEŢEAN) sub titlul:Bune practici privind cultura calităţii în învățământul special și special integrat”
2.      Secţiunile simpozionului sunt:
sectiunea A: ”Bune practici în asigurarea calității în învățământul special și special integrat” şi
sectiunea B: “Utilizarea parteneriatului educaţional în optimizarea calităţii în educația din învăţământul special şi special integrat”
3.      Cadrele didactice se vor înscrie pe baza unei fişe însoţită de un scurt rezumat al lucrării, la una din cele două secţiuni cu o lucrare elaborată respectând cerinţele: lucrarea poate avea între 2 şi 4 pagini, va fi însoţită de bibliografie, se încadrează în tematica propusă.
4.      Participarea poate fi directă sau indirectă şi se finalizează cu publicarea lucrării sau fară publicarea lucrării într-un CD cu ISBN, pe care îl va primi fiecare participant, la cerere. Pot fi doi autori la o lucrare, fiecare primind diplomă şi CD.
5.      Se vor acorda diplome de participare.Anexa
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI – CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”
Iaşi, B-dul C.A.Rosetti nr. 11-15; Tel. +4 0232 277269; Fax +4 0232 277269;


FORMULAR DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION JUDEŢEAN

Bune practici privind cultura calităţii în învățământul special și special integrat”

Titlul lucrării_____________________________________________________________
Autorul lucrării
Nume _______________________________Prenume ____________________________
Nume _______________________________Prenume ____________________________
Instituţia_________________________________________________________________
Localitatea _______________________________________________________________
Judeţul __________________________________________________________________
Telefon __________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________
Secţiunea ________________________________________________________________

Modul de participare

Directă

Indirectă (Trimiterea lucrării)

Prezentare videoproiector

Prezentare flipchartObservaţii ______________________________________________________________

Data,                                                                                                                  Semnătura,


Fişa de înscriere se trimite la adresa de e-mail împreună cu rezumatul lucrării:
comisia_caliate_sscp@yahoo.com, până la data de 4 decembrie 2016. Telefon de contact:  0752005197;Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu