duminică, 14 februarie 2016

Comunicat


Text comunicat
Iași, 15 februarie 2016

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ”CONSTANTIN PĂUNESCU” IAȘI în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iaşi, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi ,Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi , Şcoala Gimnazială Specială Pașcani, Liceul Tehnologic Special „Trinitas” Târgu Frumos, Liceul Special Moldova Târgu Frumos, anunţă lansarea proiectului ”ȘCOALA, A DOUA FAMILIE”-proiect CAEJ 2016, poziţia 36, Ediţia I.

Proiectul ”ȘCOALA, A DOUA FAMILIE” se va desfășura în perioada 15 ianuarie 2015 – 15 decembrie 2016 și are ca scop conștientizarea comunităților școlare, prin promovarea modelelor de bună practică, a valențelor învăţământului special şi special integrat ca sursă, resursă și motivație în demersurile privind asigurarea calităţii în învățământul preuniversitar.

Prin activitățile prevăzute în proiect, promotorii acestuia își propun experimentarea unui model de
colaborare inter-instituțională între cel puțin 10 instituții de învățământ special și special integrat,
participante în 5 activități realizate în parteneriat; crearea cadrului experiențial de asigurare-
/optimizare a calității activităților educative, prin colaborarea în activități a unui număr de cel puțin 10 echipe elevi-familie-profesori; valorificarea competențelor dobândite de cel puțin 40 de elevi cu cerințe educaționale speciale, în cadrul activităților terapeutic-recuperatorii, prin implicarea lor în realizarea unui număr de 2 activități nonformale de tip competiție de echipă; ; valorificarea experiențelor școlilor participante în asigurarea calității activităților educative destinate elevilor cu CES, prin realizarea/ intermediul/ unui CD al proiectului și al unei pagini de socializare.

Grup-țintă al proiectului este reprezentat de 40 elevi cu cerinţe educative speciale din unităţile de
învăţământ special și special integrat din judeţul Iaşi; 20 elevi fără cerinţe educative speciale din
unităţile de învăţământ special și special integrat din judeţul Iaşi, participanți direcți sau voluntari; 20
de părinți ai elevilor cu cerinţe educative speciale; 20 cadre didactice din învăţământul special și
special integrat.

Pentru informații suplimentare cu privire la activitățile proiectului, vă rugăm să contactați
COORDONATORII DE PROIECT: PROF. DROBOTĂ MARIANA- MILINA, PROF. ELENA EIGEL, 0749032809, 0752005197, email: comisia_calitate_sscp@yahoo.com
Informaţii: http://scoalapaunescu.blogspot.ro/, https://www.facebook.com/Scoala-a-doua-familie-
1684507108492820/, http://www.scoalaspecialaiasi.ro/
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu